სატელიტური ინტერნეტ NASSAT | ლიცენზია ANATELბრაზილიის Anatel - ეროვნული სააგენტოს ტელეკომუნიკაციები

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) არის სახელმწიფო სუბიექტი, რომელიც არეგულირებს სატელეკომუნიკაციო ბრაზილიაში. შეიქმნა ხელი შეუწყოს სატელეკომუნიკაციო განვითარების ამ ქვეყანაში, სააგენტო იმართება დამოუკიდებლად და ავტონომიური ფინანსური თვალსაზრისით. მისი საქმიანობა მოიცავს სატელეკომუნიკაციო პროგრამებთან დაკავშირებულ ეროვნულ პოლიტიკას, ლიცენზიების რეგულირებას, რადიოსიხშირული სპექტრის მართვისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას.