სატელიტური ინტერნეტ NASSAT ® DSNG, ნაკადი პროდუქციასატელიტური ინტერნეტ წარმოება - DSNG | NASSAT ®

სატელიტური ინტერნეტ წარმოება - DSNG

NASSAT მე + D + i შეიმუშავა კონკრეტული კომუნიკაციის პროტოკოლი თანამგზავრული გადაცემის / მიღება აუდიოვიზუალური შინაარსი. გამოიყენება მობილურ ტელეფონზე ან მოძრავი ტექნიკა.

ყველა ამ ითარგმნება პროფესიული მომსახურების, სტაბილური გადაცემა, არარსებობის შეყოვნება გარეშე დაჯავშნა.

წარმოების კონკრეტული გადაწყვეტილებები - DSNG

მიუთითებს, ავტომატური ტელეფონის სისტემა. მახასიათებლები:

მობილური ინტერნეტი სატელიტური Strip

მოძრავი სისტემა. მახასიათებლები:

მოძრავი სატელიტური ინტერნეტ shoots

ტექნიკური მხარდაჭერა


მაგალითად ტიპიური სატელიტური კავშირი სქემა ...

სატელიტური ინტერნეტი სქემა DSNG