სატელიტური ინტერნეტ NASSAT | ლიცენზია ANATELბრაზილიის Anatel - ეროვნული სააგენტოს ტელეკომუნიკაციები

ANATEL

კომუნიკაციების ეროვნული სააგენტოს (Anatel) არის სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც არეგულირებს სატელეკომუნიკაციო ბრაზილია. შექმნილია ხელი შეუწყოს ტელეკომუნიკაციების ქვეყანაში სააგენტო დამოუკიდებლად მართვა და ფინანსურად დამოუკიდებელია. მისი საქმიანობა მოიცავს განხორციელების ეროვნული პოლიტიკის დაკავშირებული სატელეკომუნიკაციო მარეგულირებელი ლიცენზიების, რადიოსიხშირული სპექტრით მართვისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და სხვა.